Vegetatie randen en eilanden

Vegetatie eilanden zijn drijvende eilanden met oevervegetatie. Daar waar door harde kademuren geen natuurvriendelijke oever mogelijk is kan men met het aanbrengen van oevervegetatie de daarbij behorende insecten en macrofauna aantrekken. De vegetatie heeft geen aarde nodig maar hangt als het ware in het water. De voedingstoffen neemt de plant direct uit het water op.

Vegetatie eilanden zijn aantrekkelijk voor watervogels om op te rusten of te nestelen. Ganzen eten graag deze vegetatie, zeker bij droogte is er schaarste, in een mum van tijd weg. Een eenvoudig antivraathek is nauwelijks zichtbaar en voorkomt groepen ganzen op zo een vegetatie eiland. Een fauna uittreedplaats biedt de watervogels de mogelijkheid om op het ‘droge’ te zijn.