Natuurvriendelijke oevers

Bij een natuurvriendelijke oever loopt het land geleidelijk het water in. Op de lijn van water en land ligt de plas-dras zone. Oeverplanten in deze zone beschermen het land tegen afkalving. In het water is de zone voor onderwaterplanten. De oeverplanten en de onderwaterplanten trekken allerlei insecten en macrofauna aan. Tevens dienen de plantenwortels als schuil en paaiplaats voor vissen.