Kruiden en insectenrijk grasland

Een grasland met kruidenvegetatie is insectenrijk.
Door een grasland met kruiden te maaien en dit af te voeren krijgen we hooiland. Hierdoor verschraal je het perceel en vergroot je de kans op meer kruidensoorten.

Het maaibeheer van het hooiland kan jaarlijks, tweejaarlijks of eens in de twee jaar. Bij gefaseerd maaien of sinus maaien blijven er altijd stukken hooiland niet gemaaid. Hier kunnen allerlei insecten en larven van insecten van profiteren.

Bollen

Bloembollen zijn kleine bloeiende attenties die verrassen in het voorjaar of najaar in een talud, in een kruidenrijk grasland, in een park, als onderbegroeiing in een bos of onder een heg, struik of boom.

Elke soort heeft zijn standplaats en bloeitijd. Door kleur, vorm, soort, bloeitijd en standplaats zijn mooie composities mogelijk. Kies bij het poten onbehandelde inheemse bloembollen.