Hagen, heesters en houtwallen

Een heester is hetzelfde als een struik en heeft houtachtige stengels die direct boven de grond vertakken. Ze worden niet zo groot als bomen. Ze staan van nature aan de bosrand. Een klein bosje heeft naar verhouding veel heesters. Ze leveren voedsel en nestgelegenheid. Hoe meer verschillende soorten heesters, hoe meer diersoorten profiteren van het voedselaanbod van de heesters. Zoals van de vruchten en de nectar in de bloemen. Meerdere heesters naast elkaar vormen een houtwal. Als je de heesters strak in een rij zet ontstaat er een haag. Welke kan dienen als een afscheiding van een gebied. In stedelijk gebied kan een haag een gebied beschermen. Als deze hoog genoeg is kunnen er niet zomaar honden of mensen het gebied in. Een kruidenrijk grasland met een bepaalde mate van biodiversiteit heeft daar baat bij. Hagen, heesters en houtwallen hebben natuurlijk een onderbegroeiing, deze kruiden onder de haag houden het vocht uit de bodem vast.