Groene daken, gevels en stoepen

Een groen dak betekent een dak vol leven. Een dak met substraat waar planten opgroeien en insecten en vogels op afkomen. Dit kan het beste met een platdak maar ook een schuin dak is geschikt te maken voor beplanting. Een stevige dakconstructie kan 80 liter/ kg per m2 kan dragen. Bij een lichte dakconstructie van 45 kg per m2 is een groendak ook mogelijk. Hoe steviger de dakconstructie hoe meer diversiteit in beplanting er mogelijk is. Sedumsoorten zijn planten die goed tegen droogte kunnen, het zijn een soort rotsplanten. Als je bewaterd zijn kruiden met bloemen ook mogelijk. Dit kunnen éénjarigen, twee jarigen of vaste planten zijn. Kruiden geven meer kleur en zijn wat hoger en zijn dus ook van een afstand bijvoorbeeld vanaf straatnivieau beter te zien.

Groen dak met soorten sedum in het midden en kruiden als Duizendschoon en Gewone margriet aan de rand.
Wilde wingerd en Vuurdoorn