Fauna uittreedplaatsen

Een fauna uittreedplaats geeft dieren de mogelijkheid om uit het water te klimmen. Watervogels rusten of poetsen zich de veren. Ook een insect als een hommel kan zijn vleugels laten opdrogen om daarna weer verder te vliegen.

Soms is een fauna uittreedplaats ook een geschikte plek om een nest te bouwen. De Meerkoet maakt er graag gebruik van. Fauna uittreedplaatsen bij vegetatie eilanden zorgen ervoor dat de watervogels als ganzen op de gemakkelijk te bereiken fauna uittreedplank gaan zitten en niet op het eiland met planten.

Een fauna uittreedplaats in de buurt van een vegetatie eiland biedt watervogels een makkelijk bereikbare rustplaats. Een goede combinatie van flora en fauna in stedelijk water met hoge kademuren.