Bomen

Bomen zijn het eindstadium in de natuur. Als ze de ruimte krijgen zijn ze imposant en kunnen ze meer dan honderden jaren oud worden. Een grote groep bomen in een bos leveren veel biodiversiteit op. Bomen in een laan kunnen prachtig naar elkaar toe groeien en noemen we ook wel eens een loofgang. Elk blad aan de boom zoekt het licht op en zo groeien de bomen als het ware naar elkaar toe. Door verschillende bomen bij elkaar te planten trek je verschillende soorten fauna aan. Hierdoor is er minder kans op een plaag van een soort fauna.